Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Hướng Dẫn Cronb backup Google Drive

Hướng Dẫn Cronb backup Google Drive

Để Cronb backup Google Drive các bạn thao tác theo các bước sau :
B1 .Đăng nhập vào tài khoản SecureWEB Cloud theo link dạng : IP/cPanel/accounts/login 
Nhập User / pass các bạn đã được nhận khi cài đặt.
B2 : config tài khoản  Google Drive  tại đây 

B3 : Tại tab CronJob Backup  => SCHEDULING 
Chọn theo nhu cầu thiết lập theo thời gian cụ thể như sau :
Backup Daily  :  sao lưu theo ngày 
Backup Weekly :  sao lưu theo tuần
Backup Monthly :  sao lưu theo tháng 
Type Google Drive

B4 :  save ( lưu ).

Chúc các Bạn Thành công 
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết  Cronb backup Local  Tại Đây
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết  Cronb remote SSH  Tại Đây