Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Auto Upload- Database Upload

Auto Upload- Database Upload

Với SecureWEB CLOUD, người dùng có thể dễ dàng chuyển website chỉ với 1 click:

B1: Trên Menu, chọn “Upload Tools”. Tùy thuộc vào file dữ liệu cần upload, lựa chọn 1 trong 3 công cụ upload. Nếu bạn muốn upload Database vui lòng thao tác như hình ảnh

B2: Chọn tên miền => Click vào “Continue”

B3: Chọn file bằng cách click hoặc Kéo và thả các file vào khung “Click to select or drop file here”. Sau khi đã upload file 100% => Bấm chọn nút “Execute”