Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Quản lý MySQL trên từng website

Quản lý MySQL trên từng website

Với SecureWEB CLOUD, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng Auto login bằng cách: Chọn “MySQL Manager” trên Menu => Bấm vào icon login