Trang chủ > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Hướng dẫn chọn phiên bản PHP trong SecureWEB CLOUD

Hướng dẫn chọn phiên bản PHP trong SecureWEB CLOUD

Ưu điểm của sản phẩm hosting đó là bạn có quyền chọn nhiểu phiên bản PHP khác nhau :

 

Tuy nhiên, khi chọn lựa phiên bản nào thì sẽ dùng phiên bản PHP đó cho toàn bộ các website mà bạn đã thêm:

Ví dụ bạn chọn phiên bản php7.3 thì tất cả các web trên hosting sẽ cùng sử dụng phiên phản php 7.3.