Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Sử dụng chức năng Nginx Setting

Sử dụng chức năng Nginx Setting

Một ưu điểm của dịch vụ SecureWEB Hosting đó là khách hàng có thể chủ động trong thao tác cấu hình nginx.

Bước 1: Đăng nhập quản trị hosting và chọn Setting > Nginx Setting > chọn biểu tượng bánh răng trong mục Action

Bước 2: Chọn vào You definitely want to edit the nginx http sau đó có thể cấu hình code theo nhu cầu sử dụng. Và thao tác điều tương tự với tab config https. Sau khi cấu hình xong chọn vào change để lưu lại.