Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Hướng dẫn dùng email server SecureWEB Cloud online trên webmail

Hướng dẫn dùng email server SecureWEB Cloud online trên webmail

Tenten xin hướng dẫn sơ lược truy cập vào webmail qua trình duyệt để xem thư.

Link truy cập để kiểm tra mail là: https://xxx.xxx.xxx.xxx/mail (trong đó xxx.xxx.xxx.xxx là IP cài đặt máy chủ của Quý khách.)

Do không cài đặt SSL nên khi truy cập https sẽ có cảnh báo truy cập không riêng tư như hình bên dưới.

Quý khách kích chọn "Nâng cao" để rồi chọn "Tiếp tục...." khi đó sẽ mở ra giao diện đăng nhập vào webmail.

Và đây là giao diện để Quý khách truy cập vào webmail.

Sau khi đăng nhập thành công thì cũng như bao trình soạn thư thì Quý khách chỉ cần biết một chút Tiếng Anh là có thể sử dụng được.

Trong trường hợp Quý khách muốn đổi về ngôn ngữ Tiếng Việt có thể lựa chọn các thao tác sau:

Sau khi đổi thành công thì giao diện sẽ

Để thay đổi mật khẩu cho email Quý khách chọn "Thiết lập cấu hình" và chọn các bước sau:

Với hướng dẫn sơ bộ trên hy vong Quý khách sẽ sử dụng tốt trên webmail.

Chúc Quý khách thành công.