Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Xử lý lỗi không đăng nhập được trên cpanel kusanagi

Xử lý lỗi không đăng nhập được trên cpanel kusanagi

Kính chào quý khách!

Vì lý do nào đó trên VPS đang chạy kusanagi của quý khách bị lỗi không đăng nhập được website như hình dưới đây

 

Cách xử lý: Quý khách vào SSH của VPS check status của mysql nếu có thông báo như dưới đây thì là do VPS quý khách đang bị lỗi mysql 

[root@kusanagi]# service mysql status
>> kết quả của lệnh sẽ ra là:  ERROR! MySQL is not running, but lock file (/var/lock/subsys/mysql) exists
 

Để khắc phục tình trạng này quý khách dùng lệnh:

[root@kusanagi] mv /var/lock/subsys/mysql /var/lock/subsys/mysql.old

Sau đó tiền hành khởi động lại mysql bằng lệnh: 

[root@kusanagi]# service mysql restart

Sau đó kiểm tra lại web cũng như cpanel quý khách sẽ thấy dịch vụ đã được chạy lại bình thường

Cảm ơn và chúc quý khách thành công!