Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click

SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click

B1: Trên Menu, chọn “Website control” => Bấm chọn "ssl manager"

B2: Chọn tên website muốn cài đặt SSL => Bấm chọn “Install”