Home > Email server > Email server > Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 365 ( bộ office 365)

Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 365 ( bộ office 365)

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào File

Bước 2: Chọn Add Account

B3: Quý khách nhập tên account vào cửa sổ hiển thị lên. rồi nhấn connect

b4: trong cửa số tiếp theo quý khách chọn IMAP hoặc POP

Trong bước tiếp theo Quý khách có thể nhập các thông tin bên dưới.

Đối với giáo thức POP quý khách sử dụng các thông tin sau:

Incoming mail: mail3.emailservertenten.com hoặc mail2.emailservertenten.com hoặc mail.tenmiencuaban

( Để biết  incomeing của quý khách là mail3.emailservertenten.com hay mail2.emailservertenten.com Quý khách truy cập vào trang https://www.whatsmydns.net/ rồi nhập  mail.tenmiencuaban nếu ra địa chỉ ip 163.44.155.130 thì incoming là mail3.emailservertenten.com còn IP ra là 150.95.110.117 thì incoming là mail2.emailservertenten.com)

Port: 995

Encryppiton: SSl/TLS

Outgoing mail: mail3.emailservertenten.com hoặc mail2.emailservertenten.com hoặc mail.tenmiencuaban

( Để biết  outgiong của quý khách là mail3.emailservertenten.com hay mail2.emailservertenten.com Quý khách truy cập vào trang https://www.whatsmydns.net/ rồi nhập  mail.tenmiencuaban nếu ra địa chỉ ip 163.44.155.130 thì outgoing là mail3.emailservertenten.com còn IP ra là 150.95.110.117 thì outgoing là mail2.emailservertenten.com)

Port: 587

Encryppiton: SSl/TLS

Đối với giao thức IMAP quý khách sử dụng các thông số sau:

Incoming mail: mail3.emailservertenten.com hoặc mail2.emailservertenten.com hoặc mail.tenmiencuaban

( Để biết  incomeing của quý khách là mail3.emailservertenten.com hay mail2.emailservertenten.com Quý khách truy cập vào trang https://www.whatsmydns.net/ rồi nhập  mail.tenmiencuaban nếu ra địa chỉ ip 163.44.155.130 thì incoming là mail3.emailservertenten.com còn IP ra là 150.95.110.117 thì incoming là mail2.emailservertenten.com)

Port: 993

Encryppiton: SSl/TLS

Outgoing mail: mail3.emailservertenten.com hoặc mail2.emailservertenten.com hoặc mail.tenmiencuaban

( Để biết  outgiong của quý khách là mail3.emailservertenten.com hay mail2.emailservertenten.com Quý khách truy cập vào trang https://www.whatsmydns.net/ rồi nhập  mail.tenmiencuaban nếu ra địa chỉ ip 163.44.155.130 thì outgoing là mail3.emailservertenten.com còn IP ra là 150.95.110.117 thì outgoing là mail2.emailservertenten.com)

Port: 587

Encryppiton: SSl/TLS

Sau khi điền các thông số xong quý khách nhấn next để tiến tục

B5: Quý khách nhập mật khẩu củ account rồi nhấn connect

Sau khi xác thực mật khẩu thành công thì quý khách thực hiện nhấn done để hoàn thành

Chúc quý khách thực hiện thành công