Home > Email server > Email server

Email server

Hướng Dẫn Cấu Hình Việc Lưu Giữ Các Thư Mục E-Mail Trong Zimbra
Có hai khả năng để cấu hình việc lưu giữ các thư mục e-mail. Đánh dấu khoảng thờ...
Hướng dẫn cài đặt email trên outlook 365 ( bộ office 365)
Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào File Bước 2: Chọn Add Account B...
Cấu hình Outlook POP3 với phiên bản outlook 2007
** ** Để thiết lập một tài khoản email sử dụng giao thức POP3 trên phiên bản O...
Cấu hình outlook với kết nối POP3 trên phiên bản outlook 2010.
** ** Xem video hướng dẫn tại đây (https://youtu.be/jBRoqqBdaf4) 1. Khởi động...
Cách kiểm tra cấu hình Mail server hiện tại đang sử dụng giao thức POP3 hay IMAP
Để kiểm tra xem phần mềm outlook đang cấu hình POP3 hay IMAP chúng ta sẽ thực hi...
Hướng dẫn cấu hình giao thức POP3 với phần mềmThunderbird
Xem video hướng dẫn tại đây (https://youtu.be/RpKWJyKafu8) Bước 1: Trên giao di...
Hướng dẫn export mailbox Data trên giao diện webmail tenten
**Xem Video hướng dẫn tại đây (https://youtu.be/z5k5ARhbxPk)** B1: truy cập và...
Hướng dẫn cấu hình Outlook giao thức POP3 trên Outlook
**Hướng dẫn cấu hình Outlook giao thức POP3 trên phiên bản outlook 2007 (https:/...
Thay đổi ngôn ngữ trên webmail Zimbra
Sử dụng giao diện webmail tiếng Anh là vấn đề khó khăn đối với bạn khi sử dụng Z...
Cách đổi mật khẩu trên webmail Zimbra
Sau 1 thời gian sử dụng Bạn thấy cần thiết phải đổi mật khẩu mới cho email Bạn c...
[Video] Hướng dẫn cài đặt email server TenTen lên điện thoại iphone / ipad
Việc xử lý e-mail trên thiết bị smartphone đang là nhu cầu của hầu hết người dùn...
Hướng dẫn cài đặt email trên điện thoại, máy tính bảng Android
Việc xử lý e-mail trên thiết bị smartphone đang là nhu cầu của hầu hết người dùn...
Hướng dẫn sử dụng email server thường
Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ https://emailserver.tenten.vn/ Bước 2: Kích và...
Hướng dẫn sử dụng email server trên outlook 2013, 2016
Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào File Bước 2: Chọn Add Account ...