Home > Email server > Email server > Cấu hình Outlook POP3 với phiên bản outlook 2007

Cấu hình Outlook POP3 với phiên bản outlook 2007

 

Để thiết lập một tài khoản email sử dụng giao thức  POP3 trên phiên bản Outlook 2007:

1. Click vào menu tab Tools và sau đó chọn Account Settings...

2. Một cửa sổ mới xuất hiện, Người dùng click vào nút New trên thanh tab email ...

3. Người dùng click vào ô tùy chọn Manually configure server settings or additional server types và sau đó click vào nút Next...

4. Lựa chọn tùy chọn Internet E-mail và click vào nút Next...

5. Một cửa sổ chứa các mục thông tin cấu hỉnh tài khoản sẽ hiện ra, người dùng bổ sung các thông tin của tài khoản cần cấu hình, có thể tham khảo mẫu hình ảnh minh họa bên dưới và xem các chú thích diễn giải các đề mục sau để bổ sung các thông tin chính xác cho việc cấu hình tài khoản.

  • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên khuyến cáo không nên gõ dấu tiếng việt ở đây
  • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ: user@domain.com
  • Account Type: POP3
  • Incoming Mail server và Outgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email điền: mail3.emailservertenten.com
  • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên
  • Password: Mật khẩu được quản trị cấp

Sau khi điền đầy đủ thông tin và click More Setting, thực hiện theo hướng dẫn sau:

Ở tab Outgoing Server tab, click chọn option My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Ở tab Advanced, click chọn các option như hình mình họa, bao gồm:

This server requires an encrypted connection (SSL).

Lựa chọn sang giao thức SSL trong mục Use the following type of encrypted connection Điều chỉnh cổng kết nối Outgoing server (SMTP) với giá trị là 465

và sau đó click vào OK. Tiếp theo, Click vào nút Next.

Outlook sẽ kiểm tra cấu hình kết nối tài khoản với giao thức POP. Sau khi kết thúc kiểm tra và không ghi nhận lỗi gì, người dùng click vào nút Close.

 

6. Click on Finish to complete the account setup.

Nếu các bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.