Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Hướng Dẫn Backup Remote SSH

Hướng Dẫn Backup Remote SSH

Để Backup Remote SSH ( máy chủ khác  )  các bạn thao tác theo các bước sau :
B1 .Đăng nhập vào tài khoản SecureWEB Cloud theo link dạng : IP/cPanel/accounts/login 
Nhập User / pass các bạn đã được nhận khi cài đặt.

B2 : Tại tab Backup  Manger => Backup  => góc bên phải tên miền có thao tác ACTION => Chọn tên miền tương ứng cần backup. 

B3 : Thiết lập Backup 
Type : Remote SSH
Host : địa chỉ Ip sever cần lưu backup 
Port : cổng kết nối
password : mật khẩu 
Root Path : đường dẫn lưu backup


Chúc các bạn thành công!
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Backup Local  Tại Đây
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết Backup Google Drive  Tại Đây