Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Công cụ cài đặt LAMP nhanh chóng tiện lợi

Công cụ cài đặt LAMP nhanh chóng tiện lợi

Kính chào quý khách!

Để tiết kiệm thời gian cài đặt ban đầu cho máy chủ chạy các phần mềm như apache mysql và php, TenTen xin giới thiệu tới quý khách công cụ quản lý và cài đặt nhanh chóng hiệu quả LAMP

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Tuy nhiên, công cụ này chỉ chạy trên LINUX không chạy được trên hệ điều hành WIN 

Đầu tiên, sau khi quý khách khởi tạo máy chủ phòng kỹ thuật khuyến cáo quý khách sử dụng hệ điều hành Centos 7 bản 64 bit. Đối với các VPS hệ điều hành centos thấp hơn quý khách có thể khởi tạo lại VPS về đúng bản khuyến nghị để có thể chạy được code tốt nhất.

Sau khi khởi tạo xong, quý khách truy cập vào VPS bằng SSH

Quý khách gõ lệnh sau:

[root@150-95-109-159] wget https://vouu-blog.site/lamp/install.sh && sh install.sh

Sau đó quý khách chờ khoảng 5 phút sẽ có thông báo cho quý khách chọn các phiên bản cũng như công cụ cần cài đặt

Quý khách chọn 1

Nhưng TenTen, khuyến khích quý khách chọn 2 

Đối với cài đặt mysql quý khách nên chọn các bản 5.x để tránh các xung đột khi chuyển website lên.

Sau khi chọn phiên bản sql thì quý khách có thể tùy chỉnh nơi lưu dữ liệu database của quý khách trong trường hợp không cần tùy chỉnh quý khách nhấn enter ở đây TenTen để thư mục /home/db để dễ quản lý.

Điền mật khẩu root của mysql khi được yêu cầu mặc đinh, nếu không điền thì mật khẩu sẽ là root

Lựa chọn phiên bản php phù hợp với yêu cầu quý khách và chọn các phần mở rộng cần thiết

Khi được hỏi cài thêm module cho php quý khách có thể điền lựa chọn chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Khi được hỏi có cài phpmyadmin không thì tùy nhu cầu quý khách để cài đặt

Sau đó quý khách nhấn enter sẽ có thông báo và quý khách nhấn enter lần nữa để tiến hành cài đặt

Sau đó chúng ta chờ khoảng 30 phút quá trình cài sẽ có thông báo thành công quý khách truy cập vào địa chỉ IP của website để kiểm tra!

Như vậy quá trình cài đặt đã thành công!

Để thêm domain quý khách dùng lệnh 

[root#] lamp add

Và điền các thông số cần thiết để khởi tạo thêm domain máy chủ

Trong công cụ này tích hợp cả cài đặt SSL cho quý khách nếu quý khách cần sử dụng SSL cho web nhưng cần lưu ý rằng quý khách cần trỏ domain về IP của VPS trước khi cài đặt SSL.

Để xóa domain quý khách dùng lệnh: 

[root#] lamp del

Với tùy chọn xóa này thì dữ liệu quý khách vẫn còn chỉ là xóa domain cấu hình trên apache!

Để xem list website đang chạy quý khách dùng lệnh lamp list

[root#] lamp list

Cảm ơn và chúc quý khách thành công!