Home > Dịch vụ Cloud > SecureWEB CLOUD > Hướng dẫn cài email server SecureWEB Cloud vào outlook : IMAP

Hướng dẫn cài email server SecureWEB Cloud vào outlook : IMAP

Tenten không khuyến khích Quý khách sử dụng giao thức IMAP (đồng bộ mail trên server về máy tính) khi đó thư sẽ lưu trên máy chủ và sẽ chiếm nhiều dung lượng sau một thời gian sử dụng.

Bài viết này Tenten xin hướng dẫn Quý khách cấu hình thiết lập giao thức IMAP trên outlook. Quý khách thực hiện các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào File

Bước 2: Chọn Add Account

  Bước 3: Trong cửa sổ Add New Account chọn Manually configure....

Bước 4: Tại cửa sổ Choose Service chọn IMAP

  • Nhập vào các thông tin cấu hình, sau đó click More Setting:

  • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu tiếng việt ở đây

  • Email Address: Địa chỉ email của bạn được quản trị cấp, ví dụ:  tuyendung@domain.com

  • Account Type: Chọn IMAP

  • Incoming Mail server và Outgoing Mail server: Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email điền: mail.domain.com

  • User Name: Chính xác là Email Address bạn đã nhập ở trên

  • Password: Mật khẩu được quản trị cấp

  Sau khi điền đầy đủ thông tin và click More Setting, thực hiện theo hướng dẫn sau:
  • Trong bảng Outgoing Server, bạn đánh dấu vào lựa chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication. Đánh dấu chọn Use same settings as my incoming mail server và nhấn nút OK.

Tích chọn This server requires an encrypted connection (SSL)

Incoming server chọn cổng 993 với IMAP

Outgoing server chọn cổng 465 với SMTP

Nhấn nút Next và nhấn tiếp Finish. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

Chúc Quý khách thành công