Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn chặn port trên Windows Server 2012

Hướng dẫn chặn port trên Windows Server 2012

Bước 1: Các bạn truy cập vào Control Panel sau đó tìm và chọn Administrative Tools  

Bước 2: Các bạn tìm và chọn “Windows Firewall with Advanced Security

Bước 3: Bên menu bên phải click chọn New Rule.

Bước 4: Chọn Port, click Next

Bước 5: Tiếp tục chọn TCP, điền port 53 (DNS) vào click Next

Bước 6: Chọn Block the connection, click Next

Bước 7: Tích chọn tất cả và click Next

Bước 8: Điền tên của Rule bất kỳ và click Finish

Bước 9: Lặp lại các bước 3-8 cho bên Outbound Rules

Các bạn làm theo đúng như TenTen hướng dẫn là có thể chặn được Port.

Chúc các bạn thành công