Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Thêm ổ đĩa bổ sung trên dịch vụ Cloud sử dụng hệ điều hành Window

Thêm ổ đĩa bổ sung trên dịch vụ Cloud sử dụng hệ điều hành Window

Bước 1: Đăng ký ổ đĩa bổ sung

- Với dịch vụ Cloud Server để thêm ổ đĩa bổ sung quý khách cần xác định rõ nhu cầu sử dụng để thêm ổ đìa phù hợp trước khi khởi tạo dich vụ, vì dich vụ này hiện tại chỉ thêm ổ đĩa bổ sung khi khởi tạo ban đầu dich vụ.

- Với dịch vụ Cloud VPS quý khách có thể thêm bất cứ lúc nào nhưng chỉ thêm được một ổ duy nhất nên quý khách cũng cần xác định rõ nhu cầu sử dụng để chọn mức dung lượng ổ đĩa phù hợp

Bước 2: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký quý khách tiến hành thêm ổ đĩa vào Cloud sử dụng hệ điều hành window theo thứ tự các bước

* Với dịch vụ Clodu Server hệ thống tự động thêm nên quý khách bỏ qua bước này

* Với dich vụ cloud VPS quý khách thao tác như sau:

-  Tiến hành shutdown Cloud 

Xác nhận việc tắt máy

- Truy cập vào Disk ( ổ đĩa) 

Chọn ổ cần thêm ví dụ ở đây chung tôi cần thêm một ổ có tên là Window với dung lượng 50GB

ở mục Access Point chọn cloud  muốn gắn thêm disk

Chọn đúng Cloud cần gắn ( Cloud đã được tắt nguồn)

Hoàn tất quá trình thêm disk vào cloud

* Các bước trên chỉ là bước gắn disk vào cloud ( giống như quý khách gắn một ổ đĩa mới cho máy tính) để ổ đĩa đó nhận diện và sử được quý khách cũng cần phải định dạng ..

Tiến hành Start Cloud VPS với dịch vụ cloud VPS

Xác nhận khởi động:

Đến bước này sẽ áp dụng chung cho cả hai Cloud Server và Cloud VPS

*  Đăng nhập vào hệ điều hành windiw qua Console

Hoặc sử dụng Ứng dungj Remote Desktop Connection sẵn có trên Window

cách nhanh để mở ứng dụng trên quý khách bấm Windows + R hộp thoại run xuất hiện gõ mstsc

Nhập IP cần Remote

bấn connect

xuất hiện hộp thoại nhập user và mật khẩu

User: administrator

Password: chính là mật khẩu khởi tạo ban đầu cảu Cloud

bấm Ok để đăng nhập

Chấp nhận chứng thực bảo mật

Giao diện đăng nhập thành công như sau

* Mở Server Manager chọn File and Storage Services

Chọn mục thứ 3 Disk

Tại đây chúng ta sẽ thấy có hai disk mặc định thứ tự 0 llaf ổ của hệ thống với phân vùng hệ thống là MBR

ổ với thứ tự 1 chính là ổ quý khách đăng ký thêm và chúng ta cần thêm ổ này

Chọn phải chuột vào ổ thứ tự 1 đang có trạng  thái là offline và chưa được dịnh dạng, bấm phải chuột chọn Bring online để active ổ đĩa

bấm yes để xác nhận

Tiến hành restart lại hệ điều hành để hiệu úng chuyển có hiệu lực, sau khi Restart xong tiếp tục tại Server Manager --> File and Storage Services-->Disks

Chúng ta sẽ thấy hiện disk thê đã chuyển trạng thái từ offline sang online

* Cài đặt và định dạng ổ đĩa:

Tiếp tục bấm phải chuột vào disk cần thêm ( ổ có thứ tự 1 và trạng thái phân vùng là unknown)

Chọn Intialize 

bảng xác nhận quá trình cài đặt xuất hiện quý khách chọn Yes

Bấm phải chuột vào disk chọn New volume hoặc bấm vào dòng To create a volume, start the new Volume Wizard

bảng New Volume Wizard xuất hiện quý khach chọn Next

Trong màn hình tiếp theo ( Server and Disk) quý khách chọn Disk 1 trong danh sách DIsk và bấm Next

Màn hình tiếp theo (Size) quý khách kiểm tra lại dung lượng đĩa rồi bấm Next

Tại màn hình  Driver letter or forder mục Assign to chọn tên phân vùng

Màn hình File System Setting quý khách đẻ mặc định và chọn next

Màn hình tiếp theo (Confirmation) xác nhận lại các thiết lập và chọn Create

Hoàn tất quá trình thiết lập tại màn hình Result chọn Close để thoát

Quý khách mở My Compute hoặc phím Window + E để kiểm tra ổ disk đã được thêm thành công hay chưa

nếu thêm thành công quý khách sẽ thấy tên ổ đĩa quý khách đã thiết lập trước đó

Chúc quý khách thao tác thành công!