Home > Dịch vụ Cloud > Bài viết hữu ích > Hướng dẫn xóa VPS

Hướng dẫn xóa VPS

 

Bước 1 : Đăng nhập trang quản trị https://tenten.cloud/dang-nhap         

Bước 2 : Truy cập menu TẠO/QUẢN LÝ CLOUD

Bước 3 : Chọn tab Cloud VPS

Bước 4 : Chọn VPS cần xóa

Bước 5 : Chọn xóa từ menu

 

Lưu ý : Nếu quý khách có nhiều cloud VPS, để đảm bảo không xóa nhầm cloud đang sử dụng quý khách cần kiểm tra chính xác IP / UUID của VPS quý khách cần xóa. Cách chính xác hơn quý khách đặt tên VPS đó chính là IP của VPS để tránh nhầm lẫn.