Home > Email server > Email server ZShield

Email server ZShield

Hướng dẫn import mailbox data trên hệ thống zshiled
B1: truy cập vào webmail của khách hàng đang sử dụng dịch vụ email server zshiel...
Hướng dẫn cài đặt email server Zshield vào Thunderbird
Bước 1: Trên giao diện phần mềm ThunderBird tìm đến mục Account và chọn mục Emai...
Hướng dẫn tạo group mail
Khi bạn đã tạo nhiều tài khoản email trong trang quản trị Zshield và muốn 1 số u...
Hướng dẫn thay đổi dung lượng 1 tài khoản email Zshield [Video]
Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng ...
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản email Zshield
Khi bạn đã tạo 1 tài khoản email trong trang quản trị Zshield, nhưng người dùng ...
Hướng dẫn tạo tài khoản email ZShield
Để tạo các tài khoản email theo từng cá nhân (user). Bạn thực hiện theo các bước...
Hướng dẫn cài đặt email server Zshield vào outlook 2007
Để thiết lập một tài khoản email sử dụng giao thức POP3 trên phiên bản Outlook 2...
Hướng dẫn cài đặt Zshield vào outlook phiên bản 2013 -2016
Dưới đây là bài hướng dẫn cài đặt Zshield vào Outlook phiên bản 2013, 2016. Bướ...
Hướng dẫn cài đặt Email server Zshield vào Outlook 2010 [Video]
Xem video hướng dẫn tại đây (https://youtu.be/dHPZaeglh1o) 1. Khởi động Outlook...
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Server Zshield [Video]
Xin chào các bạn! Để tạo tài khoản cũng như sử dụng trang quản trị dịch vụ Emai...