Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn thêm tài khoản zshield vào gmail

Hướng dẫn thêm tài khoản zshield vào gmail

Trong bài này, quý khách sẽ được hướng dẫn cách thêm địa chỉ mail zshield vào trong gmail. Từ đó ,quý khách sử dụng giao diện gmail để thực hiện gửi nhận thư.
Các bước thực hiện :
1. Đăng nhập gmail > Cài đặt > Tài khoản và nhập > gửi thử bằng địa chỉ.

2. Điền tên và tài khoản mail .

3. Điền các thông tin kết nối và chọn thêm tài khoản.

4. Google sẽ gửi mã xác nhận vào mail zshield của quý khách, mình tìm mã và tiến hành điền xác minh.

5.Thành công. Quý khách đã có thể gửi email zshield từ gmail.

Thực hiện nhận thư email zshield từ gmail.

1.Tương tự như cài đặt gửi, ta chọn kiểm tra thư từ tài khoản khác và chọn thêm tài khoản thư.

2.Thêm tài khoản thư.

3. Chọn nhập email từ tài khoản khác của tôi và tiếp theo.

4. Chọn các cấu hình cần thiết và thực hiện bước tiếp theo.

5. Hoàn thành. Hiện ta có thể nhận được mail của Zshield trên hệ thống gmail.