Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn tạo tài khoản email ZShield

Hướng dẫn tạo tài khoản email ZShield

Để tạo các tài khoản email theo từng cá nhân (user). Bạn thực hiện theo các bước thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản trị 

Bước 2: Chọn icon "Email" theo ảnh dưới đây

Bước 3: Click vào icon như ảnh để bắt đầu tạo tài khoản email.

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản email cần khởi tạo.

Như vậy là bạn đã tạo thành công 1 tài khoản email theo đuôi tên miền.

Để tạo các tài khoản khác, bạn tiếp tục thực hiện từ bước 3 và bước 4 nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong trường hợp, Cần thay đổi mật khẩu 1 tài khoản email --> tham khảo bài viết tại đây

Cần thay đổi dung lượng cho1 tài khoản email ---> tham khảo bài viết tại đây