Home > Tên miền > Tên miền .vn > Câu hỏi thường gặp > Tên miền Tiếng Việt là gì?

Tên miền Tiếng Việt là gì?

Là tên miền đa ngữ dưới mã quốc gia .VN

Là cụm từ, ngữ chứa ít nhất một ký tự tiếng Việt có dấu trong bảng mã tiếng Việt( â; ă; ơ, ê, đ; ò; ..), các ký tự kết hợp với nhau tạo nên một tên miền rõ nghĩa trong tiếng Việt.

Ví dụ: chợ tốt.vn, muarẻ.vn, cựcrẻ.vn, nhàxinh123.vn,...

Lưu ý:

- Có rất nhiều tên miền có thể có ý nghĩa trong tiếng Việt nhưng không được coi là tên miền tiếng Việt như: hoalan.vn; hoasen.vn, conngoan.vn, v.v...

- Tên miền phải rõ nghĩa trong ngôn ngữ tiếng Việt, không được viết tắt toàn bộ tên miền.