Home > Tên miền > Tên miền .vn > Câu hỏi thường gặp > Tên miền ".vn" đang sử dụng bình thường có bị thu hồi hay không?

Tên miền ".vn" đang sử dụng bình thường có bị thu hồi hay không?

Tại Điều 7, Chương I, Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN có hiệu lực ngày 08 tháng 06 năm 2016 có Quy định rõ: Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” trong các trường hợp sau đây:


a) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.


b) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.