Home > Tên miền > Tên miền .vn > Câu hỏi thường gặp > Ý nghĩa của tên miền Tiếng Việt?

Ý nghĩa của tên miền Tiếng Việt?

- Tạo môi trường thuần Việt trên Internet.

- Đưa Internet Việt Nam hội nhập công nghệ, ứng dụng tài nguyên Internet với thế giới.

- Thể hiện rõ ràng được ý tưởng, tên sản phẩm dịch vụ, tên nhãn hiệu, thương hiệu...