Home > Tên miền > Tên miền .vn > Câu hỏi thường gặp > Những lưu ý khi đăng ký tên miền Tiếng việt.

Những lưu ý khi đăng ký tên miền Tiếng việt.

- Có 2 cách nhập tên miền:

+ Có dấu cách "Tên miền Tiếng Việt"
+ Viết liền "TênmiềnTiếngViệt" để tìm kiếm tên miền "TênmiềnTiếngViệt.vn".

- Tên miền chứa từ có các vần “oa”; “oe”; “uy”, cần nhập chính xác, tránh nhầm lẫn dấu sẽ thành tên miền khác.

Ví dụ: thùyanh.vn và thuỳanh.vn là 2 tên miền khác nhau.