Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > [Cpanel] Hướng dẫn cấu hình SSL trên Cpanel/WHM Hosting

[Cpanel] Hướng dẫn cấu hình SSL trên Cpanel/WHM Hosting

[cPanel] Hướng dẫn cấu hình SSL trên cPanel/WHM Hosting

Với bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cấu hình SSL trên cPanel/WHM Hosting cho tên miền website thông qua giao diện website interface.

Mặc định lúc này khi bạn muốn cấu hình HTTPS thì các bạn đã mua chứng chỉ SSL tên miền thành công, nhà cung cấp chứng chỉ SSL thường sẽ cung cấp cho bạn danh sách các file như sau qua email:

+ Chứng chỉ SSL Certificate tương ứng tên miền bạn đăng ký từ file CSR đã gửi trước đó (.pem/.crt).
+ File bundle chứa thông tin Intermediate Certificate và Root CA Certificate của nhà cung cấp SSL.

Các bước để thực hiện cấu hình SSL trên cPanel như sau.

1. Đăng nhập tài khoản cPanel Account

– Thường nhà cung cấp Hosting cung cấp cho bạn đường link để đăng nhập Account cPanel.

Đường link này sẽ có dạng : https://<tên máy chủ chứa hosting của bạn>:2083 

ví dụ: 

                                + https://shost001.tenten.vn:2083

                                + https://shost003.tenten.vn:2083

                                + https://shost050.tenten.vn:2083

2. Chọn mục cấu hình SSL/TLS

– Bạn chọn phần cấu hình SSL/TLS của mục ‘Security’.

+ Nếu bạn xài theme cPanel – ‘paper_lantern’

+ Nếu bạn xài theme cPanel – ‘x3’

– Bạn chọn tiếp phần tính năng ‘Manage SSL Sites’ phía dưới phần ‘Install and Manage SSL for your site (HTTPS)’.

3. Chọn tên miền mà bạn cần cài đặt SSL HTTPS

– Ở phần này , bạn list ra danh sách tên miền mà bạn muốn cài đặt SSL tương ứng với chứng chỉ SSL mà bạn đã mua cho tên miền bạn đăng ký. Ở đây mình lấy ví dụ là site ‘ssldemo.cuongquach.com‘.

4. Chép nội dung file cấu hình SSL HTTPS

Bạn sẽ thấy có 3 ô nội dung tương ứng với các thành phần liên quan đến cấu hình HTTPS SSL như sau :

+ Certificate: (CRT)

– Bạn sẽ copy paste nội dung file chứng chỉ SSL tên miền mà bạn đã mua. File này được cung cấp bởi nhà phát hành chứng chỉ SSL cho tên miền bạn đăng ký.

– Nếu bạn thấy thông báo lỗi ‘Self-signed certificates’ là do chứng chỉ này chưa có đăng ký với nhà cung cấp SSL cấp phát chính thức, mà tự phát hành nên sẽ gặp lỗi đó.

– Còn nếu bạn đã mua chứng chỉ SSL đàng hoàng thì sẽ không gặp lỗi thông báo đó, nên bạn cứ bỏ qua đừng để ý trong hình.

 + Private Key (KEY)

– Bạn sẽ copy paste nội dung file private key tương ứng khi khởi tạo CSR lúc đầu đăng ký chứng chỉ SSL tên miền mà bạn đã mua.

 + Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)

– Bạn sẽ copy paste nội dung file CA Bundle Chain, gồm thông tin của Intermediate Certificate và Root CA Certificate. File này được nhà cung cấp chứng chỉ SSL gửi kèm cho bạn qua email cùng với file Certificate chứng chỉ SSL tên miền mà bạn đã đăng ký.

Sau khi bạn đã copy đầy đủ và chính xác các nội dung file tương ứng các mục vào ô trống. Bạn không thấy hiển thị thông báo lỗi, không khớp các nội dung file thì coi như bạn đã thành công về nội dung cấu hình SSL khớp với nhau.

Cuối cùng bạn kéo xuống cuối trang và nhấn vào ‘Install Certificate‘ để cài đặt SSL cho tên miền của bạn. Lúc này bạn đã cấu hình thành công và website đã có thể chạy HTTPS.

 
– Bạn kiểm tra lại sẽ thấy nội dung quản lý SSL Sites như hình dưới.

5. Kiểm tra truy cập website HTTPS

– Bạn có thể truy cập trang web kiểm tra HTTPS SSL online rồi nhập tên website của bạn rồi kiểm tra. Một vài site online check HTTPS gồm :

+https://www.ssllabs.com/ssltest/
+https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
+https://www.geocerts.com/ssl_checker
+ https://www.digicert.com/help/