Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn enable file log trong hosting Cpanel

Hướng dẫn enable file log trong hosting Cpanel

Để enable file error_log trong hosting chúng ta làm theo hướng dẫn tại đây

Bước 1 : Đăng nhập vào hosting Cpanel và chọn mục Select PHP version

Bước 2 : Sau đó chúng ta chọn Switch To PHP Options và nhìn dòng log_errors sau đó để on và nhấn nút Apply

Bước 3 : Chúng ta thực hiện chọn nút Save để lưu thay đổi

Bước 4 Kiểm tra file error_log trong hosting chúng ta vào File Manager = >> public_html để kiểm tra 

Chúc các bạn thành công !