Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn upload dữ liệu lên hosting bằng FileZilla

Hướng dẫn upload dữ liệu lên hosting bằng FileZilla

Chào các bạn, bài viết này tenten.vn sẽ hướng dẫn các bạn kết nối FTP tới Hosting thông qua phần mềm FileZilla.

Đầu tiên ta cần tải và cài đặt phần mềm, các bạn có thể truy cập vào liên kết sau để tải và cài đặt  FileZilla:  https://filezilla-project.org/

Sau khi tải các bạn tiến hành cài đặt phần mềm lên thiết bị của mình. Dưới đây là giao diện quản lý của FileZilla, bạn chú ý ở phần Quản lý/lưu trữ các thông tin kết nối FTP, ta sẽ khai báo các thông số kết nối tại đây.

Tiến hành chọn vào mục Quản lý/lưu trữ các thông tin kết nối FTP và khai báo thông tin FTP.

Trong đó:

(1) Phương thức kết nối, tại đây ta chọn là FTP

(2) Địa chỉ IP của hosting

(3) Cổng(Port) kết nối. Mặc định sẽ là port 21

(4) Kiểu mã hóa, tại đây ta nên chọn Only use plain FTP (insecure)

(5) Phương thức đăng nhập, tại đây ta chọn Normal để khai báo thông tin username và password

(6) Khi báo username để đăng nhập

(7) Khai báo mật khẩu cho username

(8) Nhấn để tiến hành kết nối

Ngoài ra bạn còn có thể lưu lại các phiên làm việc ở mục (9) để tiện cho việc thao tác sau này.

Chúc các bạn thành công !