Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn cấu hình chuyển tiếp mail forwarder

Hướng dẫn cấu hình chuyển tiếp mail forwarder

Nếu quý khách có nhiều email phụ và gặp phiền phức trong việc quản lý quá nhiều hộp mail, quý khách có thể sử dụng phương pháp Forward để chuyển tiếp các mail đến vào một địa chỉ email chính.

Bước 1 : Log in vào https://mail.domain/cpanel , thay domainltd bằng tên miền của quý khách.

Vào phần EMail và chọn Forwarders trong giao diện Cpanel

Tiếp theo quý khách nhấp vào Add Forwarder

Tiếp theo nhập Email muốn chuyển tiếp vào Address to Forward, nhập địa chỉ Email sẽ chuyển tiếp đến vào mục Forward to email address và nhấp vào Add Forwarder để thiết lập