Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Chặn IP truy cập trái phép vào website trên Cpanel ( Phiên bản Cpanel Tiếng Anh)

Chặn IP truy cập trái phép vào website trên Cpanel ( Phiên bản Cpanel Tiếng Anh)

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn Bạn chặn những IP xấu truy cập vào website của Bạn gây chậm hoặc làm treo website . Sử dụng hosting Cpanel tại TENTEN

1 ) Truy cập vào trong hosting tại TENTEN và tìm đến mục SERCURITY <Tiếng việt là bảo mật> và ấn vào IP Blocker

2 ) Trong mục này sẽ cho phép Bạn chặn 1 IP hoặc chặn cả 1 dải IP có tracffic truy cập trái phép vào website