Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Cpanel

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP trên Cpanel

Để tạo tài khoản cPanel, bạn đăng nhập vào cPanel và chọn FTP Account

Tại trang kế tiếp, nhập tên đăng nhập FTP bạn muốn tạo

Nhập mật khẩu của bạn vào cả 2 ô mật khẩu sao cho mục "Strength" (Độ mạnh mật khẩu) trên mức 10% ( TENTEN khuyên bạn nên đặt mật khẩu trên mức 70%, mức này đòi hỏi mật khẩu bao gồm cả chữ và số, ký tự đặc biệt dạng !@#$,.. )

Hoặc bạn ấn nút "Password Generator" để hệ thống tự tạo mật khẩu ngẫu nhiên cho bạn

Mục "Directory" bạn nhập đường dẫn mà bạn muốn tài khoản bạn tạo được quyền truy cập vào, mặc định tại khoản này sẽ được quyền truy cập vào thư mục /home/user, bạn có thể chỉ định user này chỉ được upload, download tại thư mục data trong folder public_html, bạn thiết lập tại ô trống như sau:

public_html/

Tại mục "Quota" bạn nhập dung lượng mà tài khoản này được sử dụng, nếu bạn nhập dung lượng quá dung lượng tài khoản của bạn hay chọn "Unlimited" thì dung lượng tối đa tài khoản này vẫn chỉ giới hạn trong dung lượng hosting của bạn mà thôi

Sau đó bạn click nút Creat FTP account.

Sau khi tạo tài khoản xong, lưu ý: tên đang nhập FTP khi bạn nhập vào phần mềm FTP của bạn sẽ có dạng admin@haybam.click

Chúc các bạn thành công!