Home > Tên miền > Tên miền quốc tế > Câu hỏi thường gặp > Lưu ý khi đăng ký tên miền .com.sg

Lưu ý khi đăng ký tên miền .com.sg

Muốn đăng ký tên miền .com.sg thì thông tin người đăng ký/địa chỉ của chủ thể đăng ký phải ở Singapore và thông tin của người quản lý tên miền là cá nhân cũng phải ở Singapore.

* Thông tin cần thêm:  

1. Đối với chủ thể là tổ chức

+ Mã số đăng ký của tổ chức đó được đăng ký tại Singapore

+ Mã số chứng minh cá nhân quản lý tên miền cũng phải được đăng ký ở Singapore 

2. Đối với chủ thể là cá nhân:

+ Mã số chứng minh đăng ký tại Singapore (Những người có quốc tịch Singapore, số hộ chiếu)

* Các tài liệu cần cung cấp:

1. Bản phô tô giấy đăng ký kinh doanh tại Singapore Business Registration Certificate đối với tổ chức

2. Bản phô tô chứng minh quốc tịch Singapore, số hộ chiếu đối với cá nhân

* Khác: Nếu không có các thông tin trên có thể mượn thông tin từ tổ chức cấp cao (có tính phí). Thông tin whois trên sẽ được hiển thị.

* Chú ý: Sau khi hoàn thành đăng ký tên miền, sẽ gửi mail xác nhận đến địa chỉ của người quản lý tên miền nếu bạn không xác nhận trong vòng 20 ngày domain này sẽ bị hạn chế.