Home > Tên miền > Tên miền quốc tế > Câu hỏi thường gặp > Lưu ý về một số tên miền quốc tế đuôi mở rộng mới đặc biệt, chi phí đăng ký cao!

Lưu ý về một số tên miền quốc tế đuôi mở rộng mới đặc biệt, chi phí đăng ký cao!

Tên miền quốc tế đặc biệt thuộc tên miền mở rộng (new gTLD), chứa các từ hoặc cụm từ phổ biến thường được sử dụng khi tìm kiếm trực tuyến

(VD: top.win/seo.xyz/finish.work).

Theo quy định của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN), những tên miền quốc tế đặc biệt có phí đăng ký cao hơn rất nhiều so với các tên miền cùng đuôi thông thường khác. Vì vậy, hiện tại TENTEN chưa cung cấp các tên miền này.

Danh sách các tên miền mở rộng (New gTLD):

.win / .work / .click / .link / .xyz / .top / .space / .equipment / .gallery / .graphics / .lighting / .photography / .technology /.directory / .today / .tips / .photos / .center / .management / .company /.systems / .bike /.camera / .clothing / .estate / .guru / .plumbing /.singles / .contractors / .land / .construction / .kitchen / .enterprises /.shoes / .domains / .cab / .computer / .academy /.holdings / .ventures /.diamonds /.voyage / .careers / .recipes / .limo / .email / .solutions /.support / .training / .builders / .education / .insutitute / .international /.repair /.camp / .glass / .coffee / .house / .florist / .solar /.institute /.holiday / .marketing / .farm / .viajes / .codes / .zone / .cheap /.agency / .bargains / .boutique / .cool / .watch / .works / .expert /.foundation / .exposed / .rentals / .cruises / .vacations / .flights /.villas / .tienda / .condos / .properties / .maison / .events / .productions / .partner / .dating / .community /.catering /.cards /.cleaning / .tools / .industries /.parts / .supplies / .supply / .report / .vision/ .fish / .services / .pictures /.associates / .lease / .media / .university / .town / .toys / .fail / .financial / .limited / .reisen / .care / .clinic / .dental /.cash / .fund/ .tax/ .surgery /.investments /.discount / .fitness / .furniture / .schule / .claims / .credit /.creditcard / .gratis / .audio / .hiphop / .juegos /.accountants / .digital /.finance /.insure / .guide / .life / .loans /.direct / .place / .tel / .hiv / .deals /.city /.healthcare /.gifts / .restaurant / .sarl / .business / .network / .pizza / .wtf / .immo /.world /.delivery /.energy /.money /.legal /.coach /.memorial /.tires /.flowers/.fit .style /.apartments /.school / .chat / .bingo / .tennis / .casino / …

Lưu ý: Các tên miền đặc biệt này vẫn có thể kiểm tra và đăng ký trên website TENTEN.VN nhưng do thuộc tên miền không cung cấp nên sẽ không thể kích hoạt.

Sau khi tên miền được đăng ký, nhân viên chăm sóc khách hàng của TENTEN sẽ liên hệ thông báo ngay với Quý khách hàng về việc không thể kích hoạt tên miền.

Trường hợp thanh toán tự động qua thẻ online nội địa (cổng thanh toán Smartlink) hoặc Paypal, TENTEN sẽ kiểm tra và nhanh chóng hoàn lại tiền cho Quý khách hàng.