Home > Tên miền > Tên miền quốc tế > Câu hỏi thường gặp > Quy định đăng ký tên miền quốc tế .eu, .uk và .us

Quy định đăng ký tên miền quốc tế .eu, .uk và .us

1. Tên miền có đuôi . US bạn cần xem xét những quy tắc sau:

- Bạn phải điền ít nhất là hai cặp thông tin “Domain Name Server” và đặc biệt cả 2 cặp Name Servers miền đều phải đăng ký tại Mỹ.
- Khi khai báo các thông tin đăng ký tên miền, bạn bắt buộc phải khai báo thông tin sau:
+ Mục đích sử dụng của tên miền: có vì mục đích kinh doanh hay không?
+ Chủ thể đăng ký tên miền .US bắt buộc phải là công dân nước Mỹ hoặc là tổ chức đang hoạt động tại Mỹ.
- Khi đăng ký tên miền, các ký tự và cụm từ trong tên miền không được bao gồm các từ sau:
• shit
• piss
• fuck
• cunt
• cocksucker
• mother-fucker
• tits

2. Tên miền có đuôi .UK:

- Số lượng ký tự trong tên miền .UK từ 3 đến 64 ký tự.
- Thời gian đăng ký và thời gian gia hạn của tên miền uk đều là 2 năm.Do quy định sử dụng của nhà đăng ký tên miền không cho phép đăng ký 1 năm hoặc đăng ký từ 3 năm trở lên vì vậy Quý khách hãy lưu ý.

- Tên miền .UK không hỗ trợ chức năng Lock hoặc Suspend tên miền.
- Mỗi tên miền khi đăng ký chỉ được hiển thị duy nhất địa chỉ của người đăng ký khi hiển thị trên Whois Lookup.
- Không thể transfer một tên miền .UK từ một nhà đăng ký sang một nhà đăng ký khác.
- Gia hạn tên miền có thể thực hiện trong khoảng thời gian 6 tháng trước ngày hết hạn và 97 ngày sau ngày hết hạn.

3. Đăng ký tên miền .EU:

- Chỉ có thể đăng ký tên miền .EU thời hạn từng năm một.
- Thông tin liên lạc của tên miền .EU được hiển thị bao gồm:
+ Thông tin liên lạc của chủ sở hữu tên miền.
+ Thông tin của người phụ trách kỹ thuật.
+ Thông tin billing.

Tất cả các thông tin liên lạc trên là cố định và không thể thay đổi trong quá trình hoạt động của tên miền.

- Thông tin liên lạc trong đó có địa chỉ liên lạc bắt buộc phải thuộc một trong những nước thuộc EU.
- Những tên miền mang nội dung là các nước thành viên của EU hoặc mang tính địa lý có ảnh hưởng đến chính trị sẽ không được phép đăng ký.