Trang chủ > Hosting > Mẫu website wordpress > Hướng dẫn hiện ảnh trong link sản phẩm sử dụng mẫu website wordpress của TenTen

Hướng dẫn hiện ảnh trong link sản phẩm sử dụng mẫu website wordpress của TenTen

Thông thường các mẫu website demo của TenTen có thiết lập bảo mật cấu trúc các đường dẫn tĩnh có thay đổi, để hiện hỉnh ảnh trong link sản phẩm khi tạo một sản phẩm nào đó chúng ta có thể làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1 Đăng nhập vào tài khoản website ( Admin) :

Bước 2 : Tạo danh mục sản phẩm ( lưu ý: chuỗi đường dẫn tĩnh chúng ta để tiếng việt không dấu và ngăn cách bằng dấu - )

Bước 3 : Trong mục sản phẩm chúng ta thêm sản phẩm, và gán sản phẩm đó vào danh mục vừa tạo và lưu lại.

 

Bước 4 : Chúng ta ra trang chủ website của mình để kiểm tra lại sản phẩm vừa tạo

Chúc các bạn thành công !