Home > Hosting > Mẫu website wordpress > Hướng dẫn thay đổi link Fanpage (mạng xã hội) trên mẫu Wordpress của TenTen.vn

Hướng dẫn thay đổi link Fanpage (mạng xã hội) trên mẫu Wordpress của TenTen.vn

Xin chào các bạn!

Khi các bạn cần thay đổi đường link Fanpage trong các mẫu wordpress. Các bạn hãy làm theo các bước như ảnh:

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị website. Ví dụ: https://xetai**.com/wp-admin

Bước 2: Chọn Menu/Cài đặt/Cài đặt trang chủ/Link Fanpage

Bước 3: Nhập đường dẫn Fanpage của bạn vào ô như ảnh.

Ví dụ: Kết quả sẽ thu được: