Home > Hosting > Mẫu website wordpress > Hướng dẫn thay đổi link Fanpage (mạng xã hội) trên mẫu Wordpress của TenTen.vn

Hướng dẫn thay đổi link Fanpage (mạng xã hội) trên mẫu Wordpress của TenTen.vn

Để  thay đổi đường link FB mẫu wordpress (mạng xã hội) như ảnh đính kèm. Quý khách vui lòng làm theo các bước như ảnh:

Hướng dẫn: