Trang chủ > Hosting > Mẫu website wordpress > Hướng dẫn lỗi nhiều dòng bị dồn thành 1 dòng trên template Tenten

Hướng dẫn lỗi nhiều dòng bị dồn thành 1 dòng trên template Tenten

Khi Bạn sử dụng template của Tenten và cập nhật sản phẩm hay thông tin có trình bày xuống dòng ngắt đoạn rất đẹp nhưng sau khi cập nhật lại thì trang bên ngoài của Bạn có hình như bên dưới.

Vậy Bạn đã xử lý bằng cách gõ Enter cuối dòng để xuống dòng, chuyển sang tab "Văn bản" để thêm thẻ <br> vào cuối dòng đều không thành công và vẫn như hình bên dưới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản khó không thể tin được mà Tôi mất nhiều thời gian tìm hiểu và Tôi không muốn bạn mất thời gian giống Tôi.

Việc đầu tiên Bạn chọn các dòng văn bản của Bạn và chọn biểu tượng "Căn lề trái". Tiếp đến là Bạn chỉ còn cập nhật bài viết đó.

Và Cuối cùng là bạn F5 trang bên ngoài bài viết để xem thành quả chỉnh sửa của mình.

Chúc Bạn thành công.