Home > Hosting > Mẫu website wordpress > Hướng dẫn đổi Url http sang https trong wordpress

Hướng dẫn đổi Url http sang https trong wordpress

Sau khi cài đặt SSL trên hosting thành công , để hiển thị khóa xanh SSL trên trình duyệt chúng ta cần đổi hết link url trong code từ http sang https, Với cấu trúc framework của wordpress chúng ta chỉ cần cài thêm plugin Really Simple SSL và kích hoạt plugin này để thay đổi.

Bước 1 : đăng nhập vào tài khoản Admin của wordpress 

 

Bước 2 , Chúng ta search plugin Really Simple SSL ở mục Gói mở rộng =>> cài mới

Bước 3 Sau đó chúng ta kích hoạt plugin này và nhấn vào nút Reload over https là website của chúng ta chuyển hướng hết các url tự động sang https trên trình duyệt

Chúc các bạn thành công !