Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn tạo SSL miễn phí trên Cpanel

Hướng dẫn tạo SSL miễn phí trên Cpanel

– Bước 1: Đăng nhập vào quản trị hosting Cpanel

- Bước 2 : Tìm mục SECURITY 

- Bước 3: Trong thư mục SECURITY  click vào  Let’s Encrypt

- Bước 4: Click  vào New SSL Certificate 

Sẽ hiện ra hộp hội thoại New SSL Certificate

- Bước 5: Chọn tên miền cần cài SSL trong Domain và click vào tất cả các giá trị trong Select Alt-Domains -> Ấn Submit

- Chúc mừng bạn đã cài đặt SSL thành công .

Nhưng có 1 lưu ý nhỏ, thời gian sử dụng dịch vụ SSL Let’s Encrypt là 3 tháng phải renew lại. Nên nếu sau 3 tháng bạn truy cập website và không còn hiển thị https hoặc báo lỗi thì cần phải thao tác renew lại nhé.

Chúc các bạn thành công!