Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn backup dữ liệu trên cpanel

Hướng dẫn backup dữ liệu trên cpanel

TenTen xin gửi Quý Khách hướng dẫn backup dữ liệu trên cPanel

Bước 1: Đăng nhập hosting tìm đến mục backup hoặc sao lưu (ảnh minh họa phía dưới)

Bước 2: Các tùy chọn để lưu về máy tính

- Full Backup là sẽ tạo ra bản backup đầy đủ (code+database+addon) của hosting tại thời điểm hiện tại để lưu về máy tính

Account Backups - Select an account backup date to download: là tùy chọn download những bản lưu dữ liệu theo ngày mà server hiện tại đang lưu lại.

Download a Home Directory Backup là lấy toàn bộ code về máy tính tại thời điểm hiện tại.

- Download a MySQL Database Backup là lấy database về máy tinh (database này là thời điểm hiện tại)

- Download Email Forwarders là download email về máy tính

Chúc các bạn thành công!