Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Chuyển dữ liệu từ hosting cũ sang hosting mới cùng hệ điều hành Cpanel

Chuyển dữ liệu từ hosting cũ sang hosting mới cùng hệ điều hành Cpanel

Xin chào các bạn!

Khi các bạn muốn chuyển dữ liệu từ hosting cũ sang hosting mới cùng sử dụng hệ điều hành Cpanel, TenTen sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu ở hosting cũ về và upload dữ liệu lên hosting mới.

Bước 1: Lấy dữ liệu ở hosting cũ: các bạn backup dữ liệu ở hosting cũ bằng cách: Đăng nhập Cpanel > tìm mục File  > chọn mục Backup

Tiếp theo chúng ta chọn nút Download để download dữ liệu về máy tính cá nhân (Việc này cũng nhằm mục đích lưu bản dữ liệu dự phòng để đảm bảo an toàn dữ liệu khi gặp lỗi hoặc sự cố trong quá trình sử dụng)

Bước 2: Upload dữ liệu lên hosting mới: các bạn mở file backup vừa download sau đó sẽ zip thư mục public_html (thư mục public_html sẽ nằm trong folder homedir) lại và upload lên host ( Upload vào thư mục public_html trên hosting mới)

 

Bước 3: Tiến hành upload file public_html.zip lên host mới bằng cách mở trình quản lý hosting mới: Cpanel > chọn mục File manager > mở folder public_html > chọn nút upload 

Các bạn tiến hành giải nén và chuyển các folder code vào trong public_html 

Bước 4 : Upload database: để thực hiện bước này các bạn tạo database trên hosting trước bằng cách vào mục MySQL Database > mở file download đã lưu về máy tính lúc đầu > tìm mục mysql và upload lên host.

 

Sau đó tạo user và database, (lưu ý: các bạn nhớ gán quyền cho user vào database)

Bước 5 : Import database lên host bằng cách vào mục phpMyadmin 

Chọn database vừa tạo và tiến hành import

Nếu  import thành công  hệ thống sẽ cho kết quả

Bước 6 : kết nối database với source code 

Chúng ta mở file wp-config.php thay user database , và password đã tạo ở bước 5

Sau khi kết nối xong các bạn truy cập kiểm tra lại web.

Chúc các bạn thành công!