Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn cách chặn IP Cpanel ( Giao diện Cpanel Tiếng Việt)

Hướng dẫn cách chặn IP Cpanel ( Giao diện Cpanel Tiếng Việt)

Vì một lý do nào đó, các bạn phát hiện dấu hiệu đáng nghi từ IP xxx.xxx.xxx.xxx và bạn muốn block ip đó truy cập vào website của mình.

Nếu sử dụng Hosting Controller là Cpanel, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.:

Bước 1: Bạn login vào Cpanel của Hosting Server và di chuyển đến phần bảo mật của Cpanel, tìm tới thư mục Bộ Chặn IP

Bước 2: Tại dòng IP Address or Domain bạn nhập vào địa chỉ hay dải địa chỉ IP bạn muốn chặn. Sau đó bạn click vào Add, vậy là bạn đã chặn 1 địa chỉ IP rồi đó.

                                                             Chúc các bạn thành công!