Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn tạo mới database

Hướng dẫn tạo mới database

Kính chào quý khách. Để tạo mới Database trên Cpanel, quý khách thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Đăng nhập quản trị hosting tai địa chỉ: https://<IP hosting>:2083/

- Tại Danh mục Databases: Chọn MySQL® Databases

 

- Tạo một database mới tại: Create New Database 

+ Tại ô phía dưới New Database: nhập tên database (tên db sẽ được tự động gán tiền tố là tên account của bạn)

Ở đây chúng tôi chọn tên là db . Khi đó tên database của chúng tôi tạo ra sẽ là tenten_db 

  Bấm Create Database để hoàn thành tạo mới database.

- Tạo User database: một database cần phải có một user với các quyền hạn sử dụng trong database đó.

+ Tại mục MySQL Users -> Add New User

Tạo một username database, tương tự như khi tạo database, username cũng sẽ được gắn với phần tiền tố là tên account của bạn để phân biệt giữa các hosting và tránh trùng tên giữa các tài khoản trên cùng hosting.

Khuyến cáo mật khẩu bạn nên sử dụng bằng mật khẩu ngẫu nhiên do hệ thống sinh ra ở nút: "Password Generator". Hãy lưu mật khẩu này lại để sử dụng trong cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.

-- Cuối cùng, Liên kết một tài khoản userdatabase với một database để sử dụng:

Chức năng Add User To Database sẽ cho phép quý khách phân quyền database user được sử dụng những chức năng nào trong một database tương ứng.

Chọn user và database cần phân quyền sau đó nhấn Add

Trong mục này, Quý khách sẽ có nhiều tuỳ chọn phân quyền cho database, Tuy nhiên, nếu quý khách không rành về vấn đề này, hãy chọn ALL PRIVILEGES

Cuối cùng, bạn kết thúc bằng nút Makes Changes ở phía dưới.

Như vậy bạn đã có các thông số cần thiết để sử dụng gồm:

+ Database User

+ Database User Password

+ Database Name

+ Thông số database hostname: localhost 

------------------------------

Các ý kiến đóng góp xin gửi về email: kythuat@tenten.vn.

Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi!