Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn cách sửa lỗi "Unknown collation" import database trong mySQL

Hướng dẫn cách sửa lỗi "Unknown collation" import database trong mySQL

Bạn đang gặp lỗi import database trong phpmyadmin? Khi chuyển website wordpress từ host này sang host khác chúng ta thường gặp lỗi trong quá trình import database mysql. TenTen sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục một lỗi căn bản mà nhiều người hay gặp phải đó là lỗi Unknown collation: 

                                                            

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra lỗi Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_ci’ khi import cơ sở dữ liệu là do không tương thích giữa các phiên bản MySQL, trên các phiên bản MySQL cũ chưa có hỗ trợ utf8mb4_unicode_ci. Phiên bản mới nhất của WordPress hoạt động tốt nhất trên hosting có hỗ trợ PHP phiên bản 5.4 trở lên, và MySQL phiên bản 5.5 trở lên.

Cách khắc phục :

Đầu tiên bạn mở file .sql bằng notepad++ ,  dùng chức năng Find and Replace để thay thế utf8mb4 thành utf8 và utf8mb4_unicode_ci thành utf8_general_ci  sau đó lưu file database .sql và tiến hành import lại trong phpmyadmin.

Chúc các bạn thành công.