Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > hướng dẫn đổi mật khẩu mail trên cpanel

hướng dẫn đổi mật khẩu mail trên cpanel

Để đổi mật khẩu mail trên cpanel quý khách thao tác như sau:
B1: Truy cập trang quản trị Cpanel, chọn "Email Accounts"

B2: Tại danh sach email, chọn password, tiếp đó nhập password cần đổi và ấn Change password để thay đổi