Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn tăng thông số memory limit Cpanel

Hướng dẫn tăng thông số memory limit Cpanel

Để tăng thông số memory limit Cpanel quý khách thao tác như sau:
B1: truy cập trang quản trị hosting, chọn "Select PHP version"

B2: Chọn Switch To PHP Options

B3: Chọn thông số memory_limit phù hợp, sau đó ấn SAVE để lưu lại