Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn cấu hình PHP trong Cpanel

Hướng dẫn cấu hình PHP trong Cpanel

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel tài khoản hosting của bạn.

Bước 2: Vào menu Select PHP Version

Bước 3 : Tại đây bạn có thể thay đổi các phiên bản PHP phù hợp và ấn Set as current .

Tại mỗi phiên bản PHP sẽ có 1 bảng extensions ,bạn muốn thay đổi các thông số extensions có thể ấn vào nút tích chọn  sau đó ấn Save .

Ngoài ra bạn muốn thay đổi các thông số options có thể ấn Switch To PHP Options sẽ hiện ra có thông số bạn muốn thay đổi sau khi thay đổi ấn Save .

Chúc các bạn thành công .