Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Chuyển dữ liệu từ hosting cũ DirectAdmin sang hosting mới Cpanel

Chuyển dữ liệu từ hosting cũ DirectAdmin sang hosting mới Cpanel

Phần 1: Xử lý sao lưu trên host cũ dùng Direct Admin

Phần này gồm các thao tác backup code trên host và data trong cơ sở dữ liệu của host cũ (nén dữ liệu cũ và tải về).

Đầu tiên các bạn đăng nhập host Direct admin và vào File manager.

Truy cập File manager của Direct Admin

Chọn Select file trong Direct admin

Thêm các file đã chọn vào Clipboard

Nén Các file từ Clipboard vào file zip

Bạn có thể chọn định dạng nén .zip hay  .tar.gz cũng được vì trên host mới cPanel sẽ hỗ trợ giải nén tất cả các định dạng này.

Tải file nén về để lát nữa up lên host cPanel mới

 

Truy cập SQL manager để sao lưu data

Sau đó, bạn hãy chọn data thuộc website mà bạn muốn chuyển host để tải về.

Tải data cần tải của website

 

Phần 2: Xử lý Upload trên host mới:

Phần này gồm upload dữ liệu đã backup bên trên và giải nén chúng trên hosting mới.

Các bạn đăng nhập vào hosting cPanel mới và truy cập File manager trong mục Files

Vào File manager để tải code lên host cPanel mới

Chọn upload để tải code lên host mới

Trong cửa sổ hiện ra, các bạn chọn tệp backup.zip đã nén và tải về ban nãy trên host cũ để tải lên.

  Chọn file backup ở hosting cũ Direct Admin và upload lên hostng mới Cpanel

Đợi một lát cho hệ thống tải lên xong,bạn chọn file này rồi ấn Extract Files(s) hoặc chuột phải vào file rồi ấn Extract Files(s)

Giải nén file backup

Truy cập phpMyadmin để tải lên cơ sở dữ liệu trên host mới

Tiếp theo, chọn khung cơ sở dữ liệu cần up data đã backup ban nãy vào đó.

Chọn cơ sở dữ liệu đã tạo sẵn

Chọn import(nhập) để tải lên

Chọn tệp tải lên và ấn Go (Thực thi) để tải lên

Vậy là xong, chúc các bạn thành công!