Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Kiểm tra thông số dung lượng ổ cứng đã sử dụng trên Cpanel

Kiểm tra thông số dung lượng ổ cứng đã sử dụng trên Cpanel

1 ) Truy cập vào hosting TENTEN , trên phần File >>> click vào Disk usage

2) Trong màn hình tiếp theo sẽ hiện tại list các thư mục đã sử dụng dung lượng của ổ cứng trong hosting