Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Control Panel Cyberpanel > Hướng dẫn cài đặt trình quản trị CyberPanel trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt trình quản trị CyberPanel trên CentOS

Giới thiệu CyberPanel – Web Hosting Control Panel

Giới thiệu CyberPanel – một control panel miễn phí được phát triển và hỗ trợ bởi OpenLiteSpeed. có nhiều tính năng, tốc độ, hỗ trợ SSL miễn phí. CyberPanel có 2 phiên bản miễn phí và thương mại.

Các tính năng CyberPanel:

 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả Tiếng Việt
 • Giao diện web hiện đại, hỗ trợ responsive cho mobile
 • Hỗ trợ OpenLiteSpeed hoặc LiteSpeed Enterprise.
 • Hỗ trợ nhiều loại Cache: Memcached và Redis.
 • Hỗ trợ nhiều phiên bản PHP.
 • Hỗ trợ CSDL MariaDB, MySQL
 • Hỗ trợ tự động gia hạn miễn phí SSL – Let’s Encrypt.
 • Tích hợp sẵn Lightweight DNS Server, Email Server ( Rainloop Webmail ), giao diện Command Line, FirewallD, SpamAssassin, ModSecurity, …
 • Cài đặt WordPress, Drupal, Magento, .. chỉ trong một click chuột.
 • Hỗ trợ Git ( Github, Gitlab )

Cấu hình tối thiểu để cài đặt

 • HDH Centos 7.x (Phiên bản CentOS Minimal được khuyến nghị)
 • Python 2.7
 • >= 1024MB
 • >= 10GB Disk Space

Hướng dẫn cài đặt CyberPanel

1. CyberPanel cần hoạt động trên CentOS mới nhất nên chúng ta phải update CentOS mới nhất với câu lệnh ở dưới:

yum update -y

2. Chạy lệnh dưới đây để bắt đầu cài đặt CyberPanel:

Chạy lệnh bên dưới đây để bắt đầu cài đặt CyberPanel:

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)

Sau khi chạy lệnh các bạn chọn 1 để bắt đầu cài đặt CyberPanel như hình bên dưới:

Chọn 1: Để cài OpenLiteSpeed (Bản miễn phí)

Nếu bạn dùng bản trả phí thì chọn 2: Cài Litespeed Enterprise

Nếu bạn cài bản free mà sau đó muốn chuyển sang trả phì thì chỉ cần điền key bản quyền là xong, không cần phải cài lại CyberPanel.

Bước này bạn chọn d để chọn mật khẩu mặc định là 1234567 (Sau khi cài xong vào đổi pass cho dễ)

Các câu hỏi tiếp theo thì bạn chọn y tất cả. Sau đó các bạn chờ khoảng 1 giờ để hệ thống tự động cài đặt thành công.

Sau khi cài đặt thành công sẽ hiển thị thông tin đăng nhập như hình bên dưới. Các bạn có thể đổi lại password với câu lệnh: adminPass matkhau (matkhau là password mới cần thay đổi)

Như vậy là các bạn đã cài đặt thành công CyberPanel. Các bạn truy cập vào link quản trị để tiếp tục cấu hình cài đặt.